• Top Pic

Trykprøvning

Bygningsreglementet stiller i dag krav om, at nye bygninger skal overholde en vis tæthed. For at sikre, at den ønskede tæthed også overholdes i virkeligheden, skal der udføres en trykprøvning på bygningen, der viser om bygningen overholder kravet eller ej.

Hvad er en trykprøvning?

For at måle om bygning overholder tæthedskravet, tester man bygningen ved et overtryk samt et undertryk på 50 pascal. Testen udføres ved, at der monteres en speciel dør i en vilkårlig yderdørsåbning. Heri monteres en blæser der kan sætte  over- eller undertryk på bygningen.

Inden testen kan startes, skal man sørge for at alle yderdøre og vinduer er lukket, samt at åbninger mod det fri som f.eks. emhætter, afløb og ventilationskanaler er afdækket. Når alt er klar, startes blæseren og bygningen testes ved over- og undertryk iht. Standarden ISO 9972:2015.

Hvad kan man bruge en trykprøvning til?

For det første er en trykprøvning af et nybyggeri, ejers bevis på at bygningen overholder de krav, som er stillet i bygningsreglementet. For det andet skal resultatet også bruges når energikonsulenten skal energimærke det færdige byggeri.

Her skal man, i forbindelse med energimærkningen af det færdige byggeri, være opmærksom på at energikonsulenten ikke må sætte tætheden til mindre end 1,5 l/s/m² (BR10 krav) med mindre der ligger en trykprøvningsrapport, der viser at bygningen er tættere.

Hvorfor skal man teste tætheden af en ny bygning?

Grunden til at bygningsreglementet stiller krav om bygningers tæthed er flere.

 • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, f.eks. omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Det medfører varmetab og dårlig komfort, da den varme indeluft siver ud, samt at kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen.
 • I meget utætte huse kan der opleves store trækgener, også selvom huset er velisoleret, hvilket medføre dårlig komfort.
 • En utæt klimaskærm kan også medføre skader på bygningen, da damptrykket inde fra bygningen siver ud i konstruktionerne, hvilket kan medføre utilsigtet fugtophobning i f.eks. tagkonstruktionen.

Hvornår skal der laves en trykprøvning af en bygning?

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om at 10 % af alle nyopførte huse skal trykprøves. Det er den enkelte kommunes opgave at skrive i byggetilladelsen, om der stilles krav til at der skal udføres en trykprøvning. For at kommunen kan holde styr på, om der er udført en trykprøvning af den enkelte bolig, skal kommunen have fremsendt en rapport på at bygningen overholder kravet til tætheden.

Hvad er tæthedskravet til en nyopført bygning?

Bygningsreglementet (BR18) stiller krav om at nyopførte bygningers, utætheder igennem klimaskærmen, ikke må overstige 1,0 l/s/m². Bygges der lavenergibyggeri (2020 krav) må utæthederne igennem klimaskærmen ikke overstige 0,7 l/s/m².

Trykprøvning Hjørring, Trykprøvning Frederiskhavn, Trykprøvning Hirtshals, Trykprøvning nybyggeri, Trykprøvning Brønderslev, Trykprøvning Aalborg, Trykprøvning Hals, Trykprøvning Aabybro, Trykprøvning Løkken, Trykprøvning Dronninglund, Trykprøvning, Blowerdoor, Blowerdoortest, Retrotec. 

 • Kontakt mig i dag!
 • Kontakt mig i dag!

  Skal du have uvildig og professionel rådgivning til en af de ovenstående emner, så tag kontakt til os i dag og vi hjælper.

  Få uforpligtende tilbud

 • Jeres mening er vigtig for os
 • Jeres mening er vigtig for os

  Har du været kunde hos Bygge-syn ApS og har du tid og lyst, må du meget gerne fortælle os, om din oplevelse.

  Fortæl os din mening

Bestil bygge-syn her