• Top Pic

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af en bolig og er en del af den ordning der hedder huseftersynsordningen, hvor også el-installationsrapporten indgår. Huseftersynsordningen er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Den har til formål at sikre køber og sælger af en bolig mod uforudsete økonomiske overraskelser, da den giver dig mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.

Hvad er en Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en skriftlig vurdering af en boligens tilstand, som er udført af en professionel og uvildig fagmand. Den er ikke lovpligtig, men som nævnt ovenfor er det en nødvendighed, hvis man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et huskøb.

En tilstandsrapport kan udarbejdes for alle typer ejerboliger – dvs. Enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden landbrugspligt. I tilstandsrapporten skal den bygningssagkyndige både notere egentlige skader og tegn på skader, dvs. ting som den bygningssagkyndige kan se. Skader og tegn på skader får tildelt en karakter, der beskriver hvor alvorlige skaderne er.

Derudover er der et afsnit, der omhandler tagets forventede levetid, samt et afsnit med spørgsmål og svar fra sælgeren vedr. boligen. Til allersidste i rapporten er der et afsnit, som hedder ”hustypebeskrivelser”. Hustypebeskrivelsen, beskriver de OBS punkter og lister de ting op, som sælger bør være særlig opmærksom på, i forhold til vedligeholdelse af den aktuelle hustype.

Hvem skal bestille og betale for en tilstandsrapport?

Som før nævnt er det ikke lovpligtigt, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med en hushandel. Men ønsker sælger at bruge huseftersynsordningen, og derved frigøre sig for sit 10-årige mangel ansvar for skjulte fejl og mangler, skal sælger bestille et tilbud på en ejerskifteforsikring. Som grundlag for et tilbud på en ejerskifteforsikring skal forsikringsselskabet have en tilstandsrapport samt en el-installationsrapport og det er sælger, der skal bestille og betale begge rapporter.

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport har en gyldighed på 6 måneder, og derefter skal den fornyes for at have retsvirkning. Inden for tilstandsrapportens gyldighed på 6 måneder, kan der ske fornyelse af tilstandsrapportens gyldighedsperiode med yderligere 6 måneder.

Hvad kan man bruge en tilstandsrapport til?

Når du skal købe et hus, er det en fordel at sætte sig godt ind i tilstandsrapporten, for at få en fornemmelse af boligens stand og omfanget af skaderne. Samtidig peger rapporten på de steder i boligen, hvor der er alvorlige skader som man måske ikke selv ville have opdaget i gennemgangen af boligen.

Hvem må lave en Tilstandsrapport?

En tilstandsrapport må kun udføres af en beskikket bygningssagkyndig. En Beskikket bygningssagkyndig er en professionel fagmand, der har en byggeteknisk grunduddannelse og en supplerende uddannelse i regler for bygningsgennemgang.

Hvad er en ejerskifte forsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet. Se mere på www.boligejer.dk

Hvem laver – og hvad er en elinstallationsrapport?

Elinstallationsrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er, sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel. En elinstallationsrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Se mere på www.boligejer.dk

Tilstandsrapport Hjørring, Tilstandsrapport Frederiskhavn, Tilstandsrapport Hirtshals, Tilstandsrapport boligsalg, Tilstandsrapport hussalg, Tilstandsrapport Nordjylland, Tilstandsrapport ejerskifteforsikring, Tilstandsrapport Brønderslev, Tilstandsrapport Aalborg, Tilstandsrapport Hals, Tilstandsrapport Aabybro, Tilstandsrapport Løkken, Tilstandsrapport Dronninglund, Tilstandsvurdering.

 • Kontakt mig i dag!
 • Kontakt mig i dag!

  Skal du have uvildig og professionel rådgivning til en af de ovenstående emner, så tag kontakt til os i dag og vi hjælper.

  Få uforpligtende tilbud

 • Jeres mening er vigtig for os
 • Jeres mening er vigtig for os

  Har du været kunde hos Bygge-syn ApS og har du tid og lyst, må du meget gerne fortælle os, om din oplevelse.

  Fortæl os din mening

Bestil bygge-syn her