• Top Pic

Energimærkning

En Energimærkning af en bygning, er et dokument, der fortæller om bygningens aktuelle energiforbrug, samt energieffektivitet. Energimærkningen er med til at give ejer/køber et indblik i hvor energiøkonomisk bygningen er, hvad end det er en bolig eller erhverv.

Hvad er en Energimærkning

Energimærkninger kan deles op i to grupper, den første er ”Energimærkning af eksisterende bygninger” og den anden er ”Energimærkning af nybyggeri.”

energi maerker

Energimærkning af eksisterende byggeri: Hvis en bygning annonceres til salg igennem en ejendomsmægler eller ved selvsalg, skal der laves en Energimærkning af bygningen. Et sådant energimærke vil indeholde en placering af bygningen på energimærkningsskalaen (se billede) samt en redegørelse for bygningens aktuelle energiforbrug. Derudover vil energimærkningsrapporten også indeholde et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor en besparelse der kan opnås.

Hvem må lave en Energimærkning?

Et energimærke skal laves af en uddannet og godkendt energikonsulent, der arbejder for et certificeret energimærkningsfirma. Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og derefter uarbjede en energimærkningsrapport, der skal indberettes til energistyrelsen.

Hvad kan man bruge en Energimærkning til?

Energimærket giver dig mulighed for at sammenligne forskellige bygningers energimæssige stand med hinanden. Hver bygning bliver ranglistet efter skalaen (se billede) fra A2020 til G. Hvor A2020 er det mest energieffektive, mens G er det mindst effektive.

Selve energimærkningsrapporten giver for det første læser, en gemmegang af bygningens opbygning, dvs. en oplistning af bygningens isoleringsniveau i tag, vinder, ydervægge, gulve osv. Herudover nogle forslag til energioptimeringer på de enkelte konstruktioner, hvad de koster og hvor stor en besparelse det giver. Til sidst får læseren et overblik over hvad det koster at opvarme bygningen.

Kan du tjene penge på at din bygning har et godt energimærke?

Flere analyser viser, at et bedre energimærke på en bygning har betydning for salgsprisen. Undersøgelser viser at salgsprisen på en bolig, hvor man ved en energirenovering har hævet energimærket fra f.eks. D til C. Hæver salgsprisen med gennemsnitligt 500 kr. pr. kvadratmeter.

Hvor længe gælder et energimærke?

En Energimærkning er gældende i 10 år og må genbruges i forbindelse med salg, hvis den er inden for gyldighedsperioden og der ikke er lavet nogle ændringer i bygningen, der har indflydelse energiforbruget.

Energimærkning Hjørring, Energimærkning Frederiskhavn, Energimærkning Hirtshals, Energimærkning nybyggeri, Energimærkning boligsalg, Energimærkning erhverv, Energimærkning Brønderslev, Energimærkning Aalborg, Energimærkning Hals, Energimærkning Aabybro, Energimærkning Løkken, Energimærkning Dronninglund, Energimærke., Energi mærkning. 

 • Kontakt mig i dag!
 • Kontakt mig i dag!

  Skal du have uvildig og professionel rådgivning til en af de ovenstående emner, så tag kontakt til os i dag og vi hjælper.

  Få uforpligtende tilbud

 • Jeres mening er vigtig for os
 • Jeres mening er vigtig for os

  Har du været kunde hos Bygge-syn ApS og har du tid og lyst, må du meget gerne fortælle os, om din oplevelse.

  Fortæl os din mening

Bestil bygge-syn her